Cennik

Miesięczny koszt pobytu dziecka / czesne 950 zł
2021 r.
Koszty wyżywienia w postaci cateringu 11 zł / dzień
Wpisowe 300 zł
(wnoszona opłata w celu rezerwacji miejsca jest bezzwrotna)